Huấn luyện viên

Giới thiệu về đội ngũ HLV

1. HLV: Trương Minh Hiếu

TGLV: 14h-20h30 (Từ thứ 2 – thứ 6)

2. HLV: Trương Văn Út
TGLV: 7h-11h (Từ thứ 2 – thứ 6)
16h – 20h30 (Từ thứ 2 – thứ 6)