Huấn luyện viên

Giới thiệu về đội ngũ HLV

1. Trợ lý HLV: Vũ Đăng Khoa
Thời gian làm việc: 6h-9h (Từ thứ 2 – thứ 6)

2. Trợ lý HLV: Nguyễn Hoàng Anh
TGLV: 11h-14h (Từ thứ 2 – thứ 6)

 

3. HLV: Trương Minh Hiếu
TGLV: 14h-20h30 (Từ thứ 2 – thứ 6)

 

4. HLV: Trương Văn Út
TGLV: 7h-11h (Từ thứ 2 – thứ 6)
16h – 20h30 (Từ thứ 2 – thứ 6)