BẢNG GIÁ THỂ HÌNH – GYM

Câu lạc bộ thể dục thể thao Đại Đồng

25A Nơ Trang Long P.07 Q.Bình Thạnh

BẢNG GIÁ THỂ HÌNH – GYM

(Áp dụng từ ngày 15-03-2020)

 

Loại vé/thẻ Thời gian Mức giá
PHÒNG THỂ HÌNH
Vé Thể hình lượt 5h30 – 21h30 40.000đ
Thẻ thể hình 1 tháng buổi sáng 5h30 – 14h00 330.000đ
Thẻ thể hình 1 tháng cả ngày 5h30 – 21h30 380.000đ
Thẻ thể hình 3 tháng cả ngày 5h30 – 21h30 1.000.000đ
Thẻ thể hình 6 tháng cả ngày 5h30 – 21h30 1.700.000đ
Thẻ thể hình 15 lần (HSD: 45 ngày) 5h30 – 21h30 330.000đ
Thẻ dạy kèm 12 buổi cơ bản (HSD: 30 ngày) 60 phút/ buổi 1.800.000đ
Thẻ dạy kèm 12 buổi nâng cao (HSD: 30 ngày) 90 phút/ buổi 3.000.000đ
PHÒNG GYM (MÁY LẠNH)
Vé Gym lượt 5h30 – 21h30 40.000đ
Thẻ Gym 12 lần (HSD: 30 ngày) 5h30 – 21h30 330.000đ
Thẻ Gym 1 tháng buổi sáng 5h30 – 14h00 380.000đ
Thẻ Gym 1 tháng cả ngày 5h30 – 21h30 420.000đ
Thẻ Gym 3 tháng cả ngày 5h30 – 21h30 1.150.000đ
Thẻ dạy kèm 12 buổi cơ bản (HSD: 30 ngày) 60 phút/ buổi 1.800.000đ
Thẻ dạy kèm 12 buổi nâng cao (HSD: 30 ngày) 90 phút/ buổi 3.000.000đ